Ενδοσκοπική αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή - ARMS - ARMA

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος είναι πολύ συνηθισμένη και προσβάλλει ένα ικανό τμήμα του πληθυσμού. Μερικοί ασθενείς είναι αδύνατο να διακόψουν την αντιεκκριτική αγωγή λόγω ταχείας υποτροπής των συμπτωμάτων τους. Οι ασθενείς αυτοί, ιδίως οι νέοι, έχουν ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης. Η κλασσική χειρουργική μέθοδος είναι η θολοπλαστική.

Αρκετές ενδοσκοπικές, αντιπαλινδρομικές, μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με ποικίλη αποτελεσματικότητα. Η πιο απλή, ασφαλής, φθηνή, αλλά και αποτελεσματική μέθοδος είναι η ενδοσκοπική αντιπαλινδρομική βλεννογονεκτομή – ARMS-ARMA. Η επέμβαση αυτή, στην αρχική της περιγραφή περιλάμβανε πεταλοειδή βλεννογονεκτομή γύρω από τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Σήμερα έχει τροποποιηθεί και δεν πραγματοποιείται βλεννογονεκτομή αλλά μόνο ablation με APC της ίδιας έκτασης. Μετά την καταστροφή του βλεννογόνου, η διαδικασία της επούλωσης δημιουργεί ίνωση και περιορισμό της διαμέτρου με αποτέλεσμα την σημαντική ελάττωση της παλινδρόμησης.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ασθενείς χωρίς σημαντική διαφραγματοκήλη. Σε ασθενείς με σημαντική διαφραγματοκήλη δεν έχει αποτέλεσμα. Μετά την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και διατροφικές οδηγίες. Πραγματοποιείται μόνο στην Κλινική και δεν απαιτείται γενική αναισθησία.