Εντεροσκόπηση

Εντεροσκόπηση ονομάζεται η εξέταση κατά την οποία πραγματοποιείται επισκόπηση του λεπτού εντέρου. Το λεπτό έντερο είναι ένα όργανο που, παρά το μεγάλο μήκος του, ευτυχώς, δεν έχει πολύ πλούσια παθολογία.

Οι πρώτες απόπειρες ενδοσκοπικού ελέγχου του παχέος εντέρου πραγματοποιήθηκαν με ενδοσκόπια λίγο μεγαλύτερα από το κολονοσκόπιο αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε η εντεροσκόπηση με την ασύρματη κάψουλα, που μπορεί να δώσει εικόνες από όλο το λεπτό έντερο ώστε τουλάχιστον να έχουμε ακριβή διάγνωση.

Αργότερα αναπτύχθηκε η εντεροσκόπηση με ειδικά ενδοσκόπια που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές που βοηθούν στην προώθηση του οργάνου σε βάθος. Τέτοια ενδοσκόπια είναι τα εντεροσκόπια με μονό ή διπλό μπαλόνι και τελευταία το σπειροειδές ενδοσκόπιο (PowerSpiral). Αρκετές φορές, με αυτά τα όργανα, μπορεί να ελέγξουμε όλο το μήκος του λεπτού εντέρου. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι πλέον μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και ενδοσκοπικές επεμβάσεις, κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε με την ασύρματη κάψουλα.

Ο τομέας της εντεροσκόπησης είναι ένα αναπτυσσόμενο πεδίο στη σύγχρονη ενδοσκόπηση που προσφέρει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα τα οποία άλλοτε αντιμετωπίζονταν χειρουργικά.

Ο ιατρός κ. Δόκας να σημειωθεί πως είναι πιστοποιημένος χρήστης του σπειροειδούς ενδοσκοπίου (PowerSpiral) και ο πρώτος που πραγματοποίησε ενδοσκόπηση με το σπειροειδές ενδοσκόπιο (PowerSpiral) στην Ελλάδα στην Κλινική Άγιος Λουκάς.