Εκκόλπωμα Zenker - Z POEM

Το εκκόλπωμα Zenker είναι ένα εκκόλπωμα στον ανώτερο οισοφάγο. Θεωρούμε πως προκαλείται από υπερτονία του κρικοφαρυγγικού μυός. Το εκκόλπωμα προοδευτικά μεγαλώνει σε μέγεθος και δημιουργεί δυσκολία στην κατάποση. Πολλές φορές, οι ασθενείς αναφέρουν επιστροφή στο στόμα παλαιάς τροφής ή πάσχουν από συχνές εισροφήσεις.

Η διάγνωση μπορεί να υποτεθεί από το ιστορικό και επιβεβαιώνεται με τη γαστροσκόπηση ή το οισοφαγογράφημα.

Παλαιότερα η θεραπεία ήταν κυρίως χειρουργική, είτε με τομή στον τράχηλο, είτε με άκαμπτα ενδοσκόπια από τους ΩΡΛ. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και ενδοσκοπικοί τρόποι θεραπείας που βασίζονται στην εκτομή του διαφράγματος μεταξύ του εκκολπώματος και του οισοφάγου με τη βοήθεια εύκαμπτου overtube. Σε κάθε περίπτωση, για το βέλτιστο αποτέλεσμα, πρέπει να εκταμεί πλήρως ο κρικοφαρυγγικός μυς. Το βασικό πρόβλημα όλων των τρόπων αντιμετώπισης είναι το βάθος μέχρι το οποίο πραγματοποιείται η μυοτομή. Ατελής εκτομή του κρικοφαρυγγικού μυος σχετίζεται με υποτροπή των συμπτωμάτων. Από την άλλη μεριά, η πολύ βαθιά εκτομή μπορεί να προκαλέσει διάτρηση και μεσοθωρακίτιδα που είναι σοβαρές επιπλοκές. Όλες οι προηγούμενες μέθοδοι αντιμετώπισης πραγματοποιούνταν χωρίς άμεση όραση του κρικοφαρυγγικού μυός και αρκετές φορές η εκτομή δεν ήταν πλήρης ακριβώς για τον φόβο της διάτρησης και της συνοδού μεσοθωρακίτιδας. Αυτό εξηγεί την υψηλή υποτροπή των συμπτωμάτων σε ποσοστά μέχρι 25% με τις παλαιότερες μαθόδους.

sfayk
sfayk

press to zoom
η_im_2
η_im_2

press to zoom
167603463
167603463

press to zoom
sfayk
sfayk

press to zoom
1/7

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης είναι η λεγόμενη Z-POEM και ξεκίνησε να εφαρμόζεται τo 2018. Η επέμβαση μοιάζει με την επέμβαση που πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της αχαλασίας. Μέσω μικρής τομής δίπλα στον κρικοφαρυγγικό μυ, προχωρούμε σε ενδοσκοπική παρασκευή του μυός τόσο από την οισοφαγική πλευρά όσο και από την πλευρά του εκκολπώματος. Στη συνέχεια, υπό άμεση όραση, προχωρούμε σε πλήρη μυοτομή του κρικοφαρυγγικού μυός. Στο τέλος κλείνουμε το σημείο εισόδου με ενδοσκοπικά κλιπ.

Με αυτή τη μέθοδο εξασφαλίζουμε:

  • Μέγιστο μήκος εκτομής και

  • Προστασία από πιθανή διάτρηση αφού το σημείο εισόδου σφραγίζεται με τα κλιπ.

Ο ιατρός πλέον εφαρμόζει την νέα τεχνική Z-POEM από το 2020 με ιδιαίτερη επιτυχία και πράγματι ανώτερα αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική. Η επέμβαση πραγματοποιείται πάντα στην Κλινική, κατά προτίμηση υπό γενική αναισθησία και η παρακολούθηση διαρκεί 24 ώρες. Προ του εξιτηρίου πραγματοποιείται οισοφαγογράφημα για την αξιολόγηση του αποτελέσματος και τον αποκλεισμό τυχόν επιπλοκών.