Ενδοσκοπική πολυπεκτομή βλεννογονεκτομή (EMR)

Οι περισσότεροι μεγάλοι πολύποδες που δεν παρουσιάζουν ενδοσκοπικά σημεία ύποπτα για παρουσία υψηλόβαθμης δυσπλασίας ή αρχόμενου καρκίνου αφαιρούνται ενδοσκοπικά με τη μέθοδο της κλασικής πολυπεκτομής και βλεννογονεκτομής (EMR). Η μέθοδος είναι ασφαλής, εύκολη, γρήγορη και πολύ καλά μελετημένη από δεκαετίες. Αρχικά γίνεται υποβλεννογόνια έγχυση διαλύματος κυανού του μεθυλενίου για την ανύψωση της βλάβης και στη συνέχεια με τον πολυπεκτόμο γίνεται σύλληψη και εκτομή, με διαθερμία, τμημάτων του πολύποδα, μέχρι την πλήρη εκτομή.

Στην περίπτωση μεγάλων μισχωτών πολυπόδων, πολλές φορές γίνεται προφυλακτική τοποθέτηση endoloop προ της εκτομής για να περιοριστεί ο κίνδυνος σημαντικής αιμορραγίας κατά την εκτομή ή σε δεύτερο χρόνο.

Μικρότεροι πολύποδες μπορεί να εκταμούν με ψυχρό βρόχο πολυπεκτομής, χωρίς τη χρήση διαθερμίας ώστε με αυτό τον τρόπο να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα όψιμης αιμορραγίας.

Η ενδοσκοπική πολυπεκτομή και η βλεννογονεκτομή (EMR) είναι το κύριο όπλο στην καταπολέμηση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Όλες οι εκτομές πολυπόδων πραγματοποιούνται στην Κλινική και κατά κανόνα, δεν απαιτείται νοσηλεία.

image00112
image00112

press to zoom
image00110
image00110

press to zoom
ο_im_7
ο_im_7

press to zoom
image00112
image00112

press to zoom
1/11